تجهیزات پزشکی فراطب اعصار

تجهیزات پزشکی فراطب اعصار

شرکت فرا طب اعصار در سال 1389 تأسیس گردید. سهامداران اصلی در زمان تأسیس بیش از یک دهه در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت جداگانه داشته و با هدف ایجاد ساختار واردات، تهیه و توزیع مناسب تجهیزات پزشکی منتخب این شرکت به ثبت رسید.
طی سنوات گذشته شرکت تلاش نموده است با انتخاب کمپانی های معتبر خارجی و عقد قراردادهای انحصاری و واردات و توزیع با قیمت های مناسب ضمن داشتن کیفیت قابل قبول، توجه و رضایت مشتریان خود را به طور قابل توجهی جلب نموده است.
اصول اصلی خدمت رسانی به بدنه درمان کشور در این شرکت ، برپایه کیفیت قابل قبول ، قیمت مناسب ، توزیع گسترده و سریع و پایش بازخورد مصرف کنندگان بوده است.
امید است همچنان در پرتو الطاف الهی شرکت فرا طب اعصار موفق به ارائه خدمات هرچه بهتر به هموطنان عزیز در سراسر کشور پهناور ایران باشد.

تجهیزات پزشکی