شرکت فرا طب اعصار جهت پوشش هر چه بهتر خدمات پس از فروش نسبت به تامین تعداد قابل توجهی از کلیه قطعات مورد نیاز نموده است، تا در زمان افزایش محدودیت ها و تحریم های ظالمانه از کمبود و تأخیر در انجام تعهدات خدمات پس از فروش اجتناب گردد.
بدون شک دیدگاه مشتری مداری این شرکت در سال های اخیر برای پوشش کامل نیاز مراکز درمانی با قیمت مناسب و خدمات سریع موجب افزایش رضایت مندی و تقویت مناسبات تجاری با مراکزی که تجربه همکاری با این شرکت را داشته اند گردیده است.