ششمین کنگره مراقبت های ویژه با حضور متخصصان و پزشکان بیهوشی و هوشبری در تاریخ 19 الی 21 دی ، در سالن همایش های رازی برگزار میگردد.

شرکت فرا طب اعصار مفتحر است که پذیرای قدوم شما باشد.

ششمین کنگره مراقبت های ویژه با حضور متخصصان و پزشکان بیهوشی و هوشبری در تاریخ 19 الی 21 دی ، در سالن همایش های رازی برگزار میگردد.
شرکت فرا طب اعصار مفتحر است که پذیرای قدوم شما باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.